REFERENCE – ISCRTAVANJE LINIJA

ŠC PARK MLADEŽI, SPLIT

Obnavljanje linija na atletskoj stazi i borilištima
Godina: 2019.

SLOVENIJA, OŠ TRZIN

Iscrtavanje sportskih linija u Sloveniji
Atletska staza, rukomet, košarka x 2, odbojka, zaletište za skok u dalj i graničar

Godina: 2018.

SLOVENIJA, ŠOŠTANJ I SLOVENSKA BISTRICA

Iscrtavanje sportskih linija u Sloveniji
Šoštanj: atletska staza, rukomet i košarka
Slovenska Bistrica: atletska staza u dvorani + atletska staza vani sa oznakama za vatrogasne vježbe

Godina: 2018.

SLOVENIJA, OŠ VERŽEJ

Iscrtavanje linija na obnovljenoj atletskoj stazi kod OŠ Veržej
Godina: 2018.

OSIJEK, Sokolski dom

Iscrtavanje linija na igralištima Sokolskog doma u Osijeku, podloga asfalt
Godina: 2018.

ZADAR

Usluga iscrtavanja linija rukomet/mali nogomet (futsal), košarka i odbojka
Usluga toniranja površine za košarku u plavo
Godina: 2018.