OPĆI UVJETI

Opći uvjeti zaštite osobnih podataka

Opće odredbe

1. Ovi opći uvjeti zaštite osobnih podataka (dalje u tekstu: Opći uvjeti zaštite osobnih podataka) odnose se na osobne podatke koji se nalaze, i koji su korištenjem internetskih stranica www.edel-sport.hr i www.edel-sport.hr i svih njezinih poddomena, kao i prodajnih mjesta pružanja usluga društva EDEL SPORT d.o.o. za trgovinu i usluge, Zagreb (Grad Zagreb), Bolnička cesta 79, OIB: 69733573178, (dalje u tekstu: ”stranice i prodajna mjesta”) obrađeni, odnosno prikupljeni i pohranjeni od strane voditelja zbirke osobnih podataka, društva EDEL SPORT d.o.o., sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, Zagreb (Grad Zagreb), Bolnička 79, OIB: 69733573178 (dalje u tekstu: ” EDEL SPORT d.o.o “), od Vas kao ispitanika.

2. EDEL SPORT d.o.o., kao pružatelj usluga stranica (www.edel-sport.hr i www.edel-sport.hr), te kao pružatelj usluga projektiranja, građenja, uporaba i uklanjanje građevina, pružatelj turističkih usluga koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti, pružanje usluga športske rekreacija, športske poduke, športske priprema, upravljanja i održavanja sportske građevine, usluga djelatnosti javnoga prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom cestovnom prometu, pružanja usluga stručnih poslova prostornog uređenja, projektiranja, građenja, uporabe i uklanjanja građevina, zastupanja stranih tvrtki, istraživanja tržišta i ispitivanja javnog mnijenja, kao i drugih registriranih djelatnosti, predan je zaštiti Vaše privatnosti i Vaših osobnih podataka. Molimo vas, pročitajte ove Opće uvjete zaštite osobnih podataka kako biste lakše razumjeli koje podatke prikupljamo od Vas i kako koristimo te podatke.

3. Ako imate bilo kakva pitanja u vezi zaštite osobnih podataka, molimo vas da nas kontaktirate putem e-mail poruke na adresu: [email protected].

4. Pažljivo pročitajte ove Opće uvjete zaštite osobnih podataka. Davanjem Vaših osobnih podataka putem stranica i označavanjem Vašeg pristanka na ove Opće uvjete zaštite osobnih podataka putem stranica, kao i korištenjem usluga EDEL SPORT d.o.o pruža, potvrđujete da ste pročitali, razumjeli i da se slažete sa ovim općim uvjetima zaštite osobnih podataka, te pristajte na prikupljanje, obradu i korištenje Vaših osobnih podataka u skladu sa ovim Općim uvjetima zaštite osobnih podataka.

5. Ukoliko se ne slažete s ovim Općim uvjetima zaštite osobnih podataka, napustite te ne pristupajte i ne koristite stranice, te nemojte koristiti usluge koje pruža EDEL SPORT d.o.o.

6. Na sva pitanja koja nisu posebno uređena ovim Općim uvjetima zaštite osobnih podataka primjenjuju se Opći uvjeti korištenja stranica koji su dostupni u tekstu ispod.

Promjene Općih uvjeta zaštite osobnih podataka

7. EDEL SPORT d.o.o. može izmijeniti ili dopuniti ove Opće uvjete zaštite osobnih podataka u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta na stranicama. Izmjene i dopune Općih uvjeta zaštite osobnih podataka stupaju na snagu odmah nakon njihove objave na stranicama.

8. Kao ispitanik odgovorni ste i obvezni prije svakog davanja vaših osobnih podataka pregledati i proučiti važeće Opće uvjete zaštite osobnih podataka koji su dostupni na stranicama.

Osobni podaci koji se obrađuju i uporaba osobnih podataka

9. EDEL SPORT d.o.o. prikuplja samo osobne podatke koji su bitni za postizanje svrhe prikupljanja iz točke 12. ovih Općih uvjeta i u opsegu nužnom za postizanje navedene svrhe prikupljanja.

10. EDEL SPORT d.o.o. na prodajnim mjestima i stranicama prikuplja slijedeće osobne podatke o ispitanicima: ime i prezime, adresu, datum rođenja, grad, osobni identifikacijski broj, e-mail adresu, broj kreditne/debitne kartice/kartice tekućeg računa, geografski podaci (kao što su GPS koordinate), poštanska adresa, podatke zaprimljene putem sustava videonadzora, kao obvezujuće podatke, a broj telefona (privatan i/ili poslovan), podatke o načinu korištenja stranica, podatke o vašem računalu, Internet provideru, prihodima, školovanju, Vašim preferencijama, hobijima, interesima, aktivnostima, podatke sa društvenih mreža kao dobrovoljne podatke.

11. Ovisno o vrstama aktivnosti, neki podaci, koje tražimo da nam ustupite su određeni kao obvezni, a neki kao dobrovoljni. Ako ne pružite obvezne podatke za određenu aktivnost ili uslugu koja ih zahtijeva, neće vam biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost, odnosno neće se moći pružiti takva usluga.

12. EDEL SPORT d.o.o. prikuplja i koristi osobne podatke iz čl.10 Općih uvjeta kako bi poboljšali korištenje svojih usluga, odnosno poboljšali kvalitetu naših usluga, funkcionalnost istih, te kvalitetu sadržaja na web stranici, kao i poboljšali kvalitetu usluga u prodajnim centrima, kako bi unaprijedili rad stranica te naših usluga, kako bi stvorili bazu podataka svojih korisnika, u svrhe marketinga, kako bi vas kontaktirali i dostavljali marketinške obavijesti, poboljšali naše oglašivačke i promocijske napore, analizirali zadovoljstvo kupaca, analizirali uporabu stranica i usluga koje pruža EDEL SPORT d.o.o., kako bi Vas mogli informirati o postojećim i novim sadržajima, funkcionalnostima i uslugama a koje bi mogle od interesa za ispitanike; EDEL SPORT d.o.o. prikuplja i koristi broj kreditne/debitne kartice/kartice tekućeg računa radi osiguranja naplate usluge, a podatke zaprimljene putem sustava videonadzora radi zaštite imovine društva, te zaštite i sigurnosti klijenata i zaposlenika, te geografske podatke (kao što su GPS koordinate) radi zaštite imovine društva EDEL SPORT d.o.o. Podatke o broju telefona (privatnog i/ili poslovnog) prikuplja i koristi radi eventualnog stupanja u kontakt sa ispitanicima, a podatke o načinu korištenja stranica, podatke o vašem računalu, Internet provideru, Vašim preferencijama, hobijima, interesima, aktivnostima, kako bi pružali svoje usluge kvalitetnije, preciznije i osobnije, te kako bi poboljšali stranice i njegove sadržaje dodatno usmjerili i prilagodili publici koja ga posjećuje. Na temelju tih podataka saznajemo koji su sadržaji najpopularniji među kojom publikom. Također, možemo koristiti osobne podatke za rješavanje problema, provedbu administracijskih zadataka, uspostavljanje kontakta s Vama.

Pristup web stranicama www.edel-sport.hr i www.edel-sport.hr je slobodan i ne traži se registracija. Ukoliko se odlučite za registraciju, možete koristiti veći broj sadržaja i funkcionalnosti web stranica www.edel-sport.hr i www.edel-sport.hr (npr. predbilježiti se za primanje obavijesti putem newslettera). Davanje osobnih podataka je dobrovoljno. Ne obrađujemo više osobnih podataka no što je doista potrebno za vaše sudjelovanje u nekoj aktivnosti na našim stranicama.

13. Imate se pravo usprotiviti primanju promotivnih e-poruka (newsletter, news alert…) na način da našem na e-mail adresu [email protected] dostavite obavijest s vašim zahtjevom ili da sami isključite tu funkcionalnost ukoliko vam je ponuđena u promotivnoj e-poruci.

14. EDEL SPORT d.o.o jamči da od osobnih podataka koje obavezno obrađuje prilikom registracije i onih koje dobrovoljno ispitanik unese, ostalim korisnicima (i registriranim i neregistriranim) neće prilikom korištenja web stranica www.edel-sport.hr i www.edel-sport.hr biti vidljivi vaši podaci, kao ni ostali osobni podaci koje ste unijeli prilikom registracije.

15. Davanjem svojih osobnih podataka prihvaćanjem ovih Općih uvjeta zaštite osobnih podataka, pristajete da Vas EDEL SPORT d.o.o. obavještava o promotivnim aktivnostima, proizvodima i uslugama koje nude.

16. EDEL SPORT d.o.o. se obvezuje prikupljene osobne podatke obrađivati pošteno i zakonito u svrhe navedene u točci 12. ovih Općih uvjeta i iste će po potrebi obrađivati isključivo u svrhe koje su podudarne sa svrhom prikupljanja.

Službenik za zaštitu osobnih podataka, postupak u slučaju povrede

17. Podatci o službeniku za zaštitu podataka su javno objavljeni na web stranicama društva EDEL SPORT d.o.o.

18. U slučaju povrede osobnih podataka voditelj obrade će bez nepotrebnog odgađanja i, ako je izvedivo, najkasnije 72 sata nakon saznanja o toj povredi izvijestiti nadzorno tijelo (Agenciju za zaštitu osobnih podataka) i samog ispitanika o povredi, osim ako nije vjerojatno da će povreda osobnih podataka prouzročiti rizik za prava i slobode pojedinaca. Ako izvješćivanje ne bude učinjeno unutar 72 sata, biti će popraćeno razlozima za kašnjenje.

Povredama se smatraju prouzročiti fizička, materijalna ili nematerijalna šteta pojedincu, kao što su gubitak nadzora nad osobnim podacima ili ograničavanje njihovih prava, diskriminacija, krađa identiteta ili prijevara, financijski gubici, neovlašteni obrnuti postupak pseudonimizacije, šteta za ugled, gubitak povjerljivosti osobnih podataka zaštićenih poslovnom tajnom ili bilo koju drugu ekonomsku ili društvenu štetu za dotičnog pojedinca.

Voditelj obrade nije dužan obavijestiti nadzorno tijelo ako može dokazati, u skladu s načelom odgovornosti, da povreda osobnih podataka vjerojatno neće prouzročiti rizik za prava i slobode pojedinaca.

Davanje osobnih podataka

19. Davanjem Vaših osobnih podataka temeljem ovih Općih uvjeta zaštite osobnih podataka, pristajete da takve osobne podatke dajemo na korištenje trećim osobama, uključujući, ali se ne ograničavajući na povezane osobe EDEL SPORT d.o.o., njegove članove i njihove povezane osobe u svrhu marketinga, provođenja marketinških i promotivnih aktivnosti, dostavljanja marketinških obavijesti, te radi evidencije klijenata, evidencije o izvršenim uslugama, procjeni kvalitete istog.

20. Bilo kakvo drugo davanje osobnih podataka trećim osobama može se izvršiti isključivo u skladu sa zakonskim propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Dopune i ispravci osobnih podataka, pravo na zaborav

21. EDEL SPORT d.o.o. smatra da svaki ispitanik treba imati mogućnost osigurati da su njegovi osobni podaci točni, potpuni i ažurni. Ukoliko smatrate da su Vaši osobni podaci nepotpuni, netočni ili neažurni, molimo Vas da nas kontaktirate slanjem e-mail poruke na: [email protected] , te zatražite odgovarajuću dopunu, izmjenu ili brisanje osobnih podataka.

22. Preporučamo vam da što prije nadopunite Vaše osobne podatke kad se oni promjene. Možete zatražiti brisanje ili uklanjanje informacija o korisničkom računu.

23. Ispitanik ima pravo zatražiti voditelja obrade pristup osobnim podatcima i ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade koji se odnose na ispitanika ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade koji se odnose na ispitanika ili prava na ulaganje prigovora na obradu takvih te prava na prenosivost podataka.

Zaštita podataka

24. EDEL SPORT d.o.o. zaštitu podataka uzima ozbiljno i poduzelo je razne mjere opreza kako bi zaštitili vaše osobne podatke. Ispitanikove osobne identifikacijske informacije se čuvaju na serveru kojemu mogu pristupiti samo odabrane osobe i pružatelji usluga. EDEL SPORT d.o.o. kriptira određene osjetljive informacije kako bi osigurali da su ispitanikovi osobni podaci sigurni.

25. Nažalost, niti jedan prijenos podataka preko Interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran te EDEL SPORT d.o.o. ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na, ili sa stranica te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane kojoj takvi podaci postanu dostupni.

Povjerljivost podataka trećih osoba

26. Ovi opći uvjeti zaštite osobnih podataka se odnose samo na uporabu i korištenje podataka koje EDEL SPORT d.o.o. prikuplja od ispitanika. Druge internetske stranice kojima se može pristupiti putem stranica imaju svoje vlastite izjave o povjerljivosti i prikupljanju podataka te načinima njihovog korištenja i objavljivanja na njima. Ako se prebacite na bilo koju takvu stranicu, preporučamo korisniku da pregledate izjavu o povjerljivosti podataka te stranice. EDEL SPORT d.o.o nije odgovoran za načine i uvjete rada trećih strana.

Ograničenje odgovornosti

27. Iako EDEL SPORT d.o.o. poduzima sve dostupne tehničke, organizacijske i kadrovske mjere zaštite osobnih podataka od slučajne ili namjerne zlouporabe, uništenja, gubitka, neovlaštene promjene ili dostupa ne možemo jamčiti da neki od osobnih podataka koje prikupljamo neće nikada biti slučajno otkriveni, suprotno odredbama ovih Pravila zaštite privatnosti. Do najveće mjere dopuštene zakonom isključuje se odgovornost za štetu nanesenu korisnicima ili trećim osobama slučajnim otkrivanjem osobnih podataka. Budući da EDEL SPORT d.o.o nema kontrolu nad osobnim podacima koje ispitanici dostavljaju prilikom pristupa ili korištenja drugih portala, odnosno izravno trećim osobama (npr. kod sudjelovanja u sponzoriranim aktivnostima), do najveće mjere dopuštene zakonom isključuje se odgovornost za štetu koja može nastati ispitaniku ili trećim osobama zbog dostavljanja osobnih podataka na taj način.

Ostali podaci

28. Za analizu svojih stranica koristimo softver za analizu pomoću kojeg analiziramo korištenje stranica te time stječemo dragocjena saznanja o potrebama svojih korisnika, a s ciljem poboljšavanja kvalitete naše ponude. S tim u vezi koriste se i tzv. cookies. Cookies su tekstovne datoteke koje se pohranjuju na računalu posjetitelja stranica. Oni omogućavaju prepoznavanje korisnika pri ponovnom posjetu stranici. To nam omogućava provođenje gore opisane analize korištenja. Cookies se inače mogu, putem odgovarajućih postavki na browseru, i odbiti ili izbrisati, ali to međutim može dovesti do nemogućnosti korištenja u potpunosti nekih funkcija naših stranica. Navedeni software osim toga prikuplja i pohranjuje i neke tehničke podatke, uključujući IP adresu korisnika. Naglašavamo da ni u kom slučaju ne dolazi do identifikacije osoba koje stoje iza tih podataka niti do prikupljanja osobnih podataka. Ti podaci se također ne povezuju s osobnim podacima koje je korisnik eventualno obznanio. Korištenjem ovih stranica dajete svoju suglasnost za gore opisani način provođenja analize korištenja ovih stranica.

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Karen Gavranović
Bolnička cesta 79
10090 Zagreb

tel. +385 1 34 73 313
mob. +385 95 24 08 978
email: [email protected]

Opći uvjeti korištenja Internet stranica www.edel-sport.hr i www.edel-sport.hr

Molimo Vas da se prije početka korištenja Internet stranica www.edel-sport.hr i www.edel-sport.hr (“stranice”) (pružatelj usluga društvo EDEL SPORT d.o.o. za trgovinu i usluge, Zagreb (Grad Zagreb), Bolnička cesta 79, OIB: 69733573178, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 080908000 (“EDEL SPORT d.o.o”) upoznate s ovim Općim uvjetima korištenja Internet stranica. Imate li bilo kakva pitanja ili nejasnoće vezane za uvjete korištenja, molimo da nam se obratite na e-mail adresu: [email protected]

Prihvaćanje Općih uvjeta

1. Pristupanjem stranicama ili korištenjem bilo kojeg dijela njihovog sadržaja ili usluga, prihvaćate ove Opće uvjete korištenja Internet stranica www.edel-sport.hr i www.edel-sport.hr (“Opći uvjeti”), kao i sva ostala pravila i uvjete korištenja predmetnih stranica i usluga koje se putem njega pružaju. Ukoliko se ne slažete s navedenim molimo vas da dalje ne koristite stranice i usluge koje se putem njih pružaju.

Promjene Općih uvjeta i stranica

2. EDEL SPORT d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili dopuniti ove Opće uvjete, te takve promjene stupaju na snagu danom objave na stranicama. Nastavljanjem pristupa stranicama ili nastavljanjem korištenja bilo kojeg dijela njihovog sadržaja ili usluga smatrat će se da pristajete na takve izmijenjene ili dopunjene Opće uvjete. EDEL SPORT d.o.o. Vam savjetuje da periodično provjeravate ove Opće uvjete kako bi bili upoznati sa eventualnim promjenama istih.

3. EDEL SPORT d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave izmijeniti, dopuniti ili ukinuti bilo koji dio svog poslovanja, što uključuje i stranice, odnosno bilo koji njegov dio, servise, podstranice ili usluge koje se putem njih pružaju. Predmetno pravo uključuje, ali se ne ograničava na promjenu vremena dostupnosti, sadržaja, dostupnosti novih podataka, načina prijenosa, kao i prava na pristup ili korištenje stranicama.

4. Vaša je dužnost i obveza da koristite stranice u skladu sa pozitivnim propisima, te općim moralnim i etičkim načelima. EDEL SPORT d.o.o. ima pravo u svakom trenutku vršiti kontrolu sadržaja stranica kako bi osigurao poštivanje ovih Općih uvjeta i pozitivnih propisa.

Korištenje web stranice

5. Korištenjem web stranica www.edel-sport.hr i www.edel-sport.hr prihvaćate odgovornost za sve aktivnosti poduzete njegovim korištenjem na stranicama.

6. Obvezujete se da se nećete koristiti stranicama, odnosno njihovim sadržajem i uslugama kako bi:

a. se predstavljali u cilju svoje promocije;

b. naštetili, zastrašivali ili prijetili trećim osobama, odnosno širili govor mržnje;

c. poticali, pogodovali poticanju i širili mržnju ili diskriminaciju na osnovi rase ili etničke pripadnosti ili boje kože, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovnog stanja, članstva u sindikatu, obrazovanja, društvenog položaja, bračnog ili obiteljskog statusa, dobi, zdravstvenog stanja, invaliditeta, genetskog naslijeđa, rodnog identiteta, izražavanja ili spolne orijentacije, te antisemitizam i ksenofobiju, ideje fašističkih, nacionalističkih, komunističkih i drugih totalitarnih režima:

d. objavljivali, prenosili i/ili razmjenjivali sadržaj koji je u suprotnosti s pozitivnim propisima, zatim sadržaj koji je uvredljiv, vulgaran, rasistički, šovinistički, pornografski, koji predstavlja govor mržnje ili je na bilo koji drugi način neprikladan;

e. maltretirali, ugrožavali, vrijeđali, prijetili, obmanjivali treće osobe ili na bilo koji način ugrožavali njihova prava;

f. objavljivali, prenosili i/ili razmjenjivali informacije za koje znate ili morate znati da su lažne, a čije bi objavljivanje moglo nanijeti štetu drugim korisnicima i/ili stranicama;

g. obavljali bilo koju nezakonitu ili neovlaštenu radnju;

h. prenosili ili distribuirali bilo kakav nelegalan sadržaj;

i. objavljivali, prenosili i/ili razmjenjivali osobne podatke trećih osoba;

j. objavljivali, prenosili i/ili razmjenjivali sadržaj koji sadrži viruse ili sličan maliciozan software ili druge programe načinjene u svrhu uništavanja ili ograničavanja rada bilo kojeg računalnog softvera i/ili hardvera i telekomunikacijske opreme;

k. reklamirali ili tražili od bilo kojeg drugog korisnika da kupi ili proda bilo kakav proizvod i/ili uslugu, koristili informacije dobivene iz sadržaja na stranicama za kontaktiranje drugih korisnika u svrhu reklamiranja, predstavljanja ili prodaje proizvoda bez njegovog dopuštenja te objavljivali, prenosili i/ili razmjenjivali neželjene sadržaje korisnicima bez njihovog pristanka ili traženja;

l. provodili bilo kakve piramidalne sheme, lančana pisma, junk mail, spam ili bilo koji drugi oblik višestrukog slanja komercijalnog ili drugog sadržaja;

m. objavljivali, prenosili i/ili razmjenjivali sadržaj zaštićen autorskim i drugim pravima intelektualnog vlasništva trećih osoba;

n. sugerirali Vašu povezanost sa stranicama;

o. kršili bilo koji pozitivan propis.

7. Obvezujete se poštivati upozorenja i upute administratora i/ili moderatora stranica.

8. Administratori i moderatori stranica nisu ni u kom pogledu odgovorni za podatke koje korisnici objavljuju. Oni imaju pravo brisati, promijeniti, premjestiti ili izbrisati svaki sadržaj stranica po vlastitom nahođenju i bez prethodne najave.

9. Svi eventualni sporovi nastali iz međusobnih odnosa korisnika stranica (kako zbog istinitosti podataka o korisniku, sadržaju natječaja i sl.) rješavaju se isključivo između korisnika. EDEL SPORT d.o.o. nije odgovoran za bilo kakvu štetu bilo koje vrste nastalu kao posljedica takvih odnosa.

Politika privatnosti

10. EDEL SPORT d.o.o. poštuje privatnost posjetitelja na naše web stranice i prikupljat će samo osobne podatke kao što su ime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa naših korisnika kad nam se isti dobrovoljno dostave. Te ćemo podatke koristiti kako bismo udovoljili pojedinačnim zahtjevima za informacijama te ćemo se oslanjati na te podatke kako bismo bolje razumjeli potrebe korisnika, a radi unapređenja naših proizvoda i usluga. U tom pogledu možemo koristiti te informacije kako bismo kontaktirali korisnike. Nećemo prodavati niti koristiti te podatke, niti ćemo prenositi te podatke trećoj strani bez pristanka korisnika. Svaka promjena u politici privatnosti EDEL SPORT d.o.o. biti će objavljena na ovoj web stranici.

Sigurnost podataka

11. Radi sigurnosti podataka na web stranicama www.edel-sport.hr i www.edel-sport.hr te kako bismo osigurali da sadržaji, funkcionalnosti i usluge web stranica www.edel-sport.hr i www.edel-sport.hr budu pristupačni svim korisnicima, ovaj računalni sustav koristi programe koji prate posjete na mreži te prepoznaje neovlaštene pokušaje otpreme ili izmjene podataka, kao i one koji bi mogli prouzročiti štetu na neki drugi način. Neovlašteni pokušaji otpreme ili izmjene podataka na web stranicama www.edel-sport.hr i www.edel-sport.hr strogo su zabranjeni.

Kolačići – Cookies

12. Pridržavamo pravo koristiti cookije na web stranicama www.edel-sport.hr i www.edel-sport.hr.

Što su cookiji? Cookiji predstavljaju skup podataka koji služe kao vaš anonimni individualni identifikator, na način da ga pojedina stranica web stranica www.edel-sport.hr i www.edel-sport.hr koju posjećujete šalje vašem pregledniku.

13. Svrha cookija. Kada pristupite pojedinim stranicama www.edel-sport.hr i www.edel-sport.hr, šaljemo vam cookije koji se pohranjuju na vašem računalu i služe za bilježenje informacija o vašim prethodnim posjetama (npr. koliko puta ste pristupili web stranicama www.edel-sport.hr i www.edel-sport.hr). To znači da ćemo prilikom svakog sljedećeg pristupa na web stranicama www.edel-sport.hr i www.edel-sport.hr potražiti vaš cookie kako bismo pročitali u njemu zapisane podatke. Cookie ne sadrži vaše osobne podatke, nego omogućuje brže i učinkovitije aktiviranje informacija, podataka i postavki koje ste već prethodno priopćili prilikom pristupa i korištenja web stranica www.edel-sport.hr i www.edel-sport.hr. Našim cookijima na vašem računalu ne može pristupiti neka web stranica koja nije dio web stranica www.edel-sport.hr i www.edel-sport.hr.

14. Web stranice www.edel-sport.hr i www.edel-sport.hr prati statističku posjećenost svojih stranica isključivo radi dobivanja nužnih informacija o privlačnosti i uspješnosti svojih stranica i pri tom koristi uslugu treće strane.

15. Kako bismo vam pružili bolje korisničko iskustvo te efikasno planirali buduće marketinške kampanje i objavu sadržaja primjereno vašim interesima, koristimo različite alate kojim se prikupljaju podaci o spolu, dobi i interesima korisnika.

16. Zabrana cookija. Ovlašteni ste zabraniti primanje cookija s web stranica www.edel-sport.hr i www.edel-sport.hr tako da u izborniku Alati/Opcije (Tools/Options) u svom pregledniku izaberete tu mogućnost.

Sadržaj i usluge

17. Stranice Vam omogućavaju da koristite različite sadržaje i funkcije. Sadržaje stvara EDEL SPORT d.o.o., naši suradnici i partneri, ali i vi, korisnici.

18. Objavljivanje vaših sadržaja na stranicama ne znači da isti predstavljaju stavove, mišljenja, odnosno preporuke EDEL SPORT d.o.o., niti da smo s njima suglasni ili da ih podržavamo na bilo koji način.

19. EDEL SPORT d.o.o. ne odgovara za sadržaje objavljene od strane korisnika, već za sadržaj odgovaraju prvenstveno korisnici koji taj sadržaj objave.

20. EDEL SPORT d.o.o. ne odgovara za sadržaje partnera i trećih osoba.

21. Stranice sadrže i dokumente, podatke, informacije kao i veze (“linkove”) do drugih Internet stranica kreiranih od strane trećih osoba koje će se, u opsegu u kojem je to potrebno i moguće, kao takve označavati. EDEL SPORT d.o.o. nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim Internet stranicama uopće te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući ali ne ograničeno na točnost, potpunost i dostupnost sadržaju na Internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba. EDEL SPORT d.o.o. se odriče svake odgovornosti zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na takvim stranicama trećih osoba, kao i zbog eventualnih proizvoda ili usluga koji su se stekli putem takvih trećih stranica. Neće se smatrati da su takve treće osobe na bilo koji način povezane s EDEL SPORT d.o.o.. samo zbog postojanja veze s web stranicom.

22. EDEL SPORT d.o.o. do najveće mjere dopuštene pozitivnim propisima ne odgovara za bilo kakvu štetu koja može biti uzrokovana Vama ili drugim korisnicima u svezi s korištenjem ili pouzdavanjem u bilo koji sadržaj objavljen na stranicama.

23. Sve objave, poruke, tekstovi, prikazi, fotografije, video snimke i drugi materijali (u daljnjem tekstu: sadržaj) objavljeni na stranicama, preneseni preko stranica ili linkani sa stranica isključiva su odgovornost osobe od koje je takav sadržaj potekao. EDEL SPORT d.o.o. ne daje nikakva jamstva glede točnosti, potpunosti ili autentičnosti takvog sadržaja.

24. U slučaju bilo kakvih zahtjeva trećih osoba s osnova naknade štete prema EDEL SPORT d.o.o., a po bilo kojoj osnovi vezanom uz sadržaj koji ste dostavili, obvezujete se preuzeti cjelokupnu odgovornost za takvu štetu te poduzeti sve radnje kako bi otklonili takvu odgovornost od EDEL SPORT d.o.o., te nadoknaditi EDEL SPORT d.o.o. svu štetu koja joj je nastala temeljem takvih zahtjeva trećih osoba.

25. EDEL SPORT d.o.o.. zadržava pravo na promjenu, privremenu obustavu, odgodu i prestanak prikazivanja ili pružanja bilo kojih sadržaja i usluga u bilo koje vrijeme i iz bilo kojeg razloga. EDEL SPORT d.o.o. također ima pravo ograničiti pristup određenim uslugama, sadržajima i dijelovima istih bez prethodne najave.

Pravila zaštite osobnih podataka drugih web stranica/trećih osoba trećih strana
26. Na web stranicama www.edel-sport.hr i www.edel-sport.hr postoje linkove na druge web stranice ili portale. Pravila o zaštiti osobnih podataka na tim portalima mogu biti drugačija od pravila web stranica www.edel-sport.hr i www.edel-sport.hr. Također, na web stranicama www.edel-sport.hr i www.edel-sport.hr mogu biti ponuđene različite nagradne promocije proizvoda ili usluga koje provode partneri EDEL SPORT d.o.o., odnosno poduzetnici oglašivači. Takve treće strane mogu za svoje potrebe tražiti određene osobne podatke. U tom slučaju, kada se osobni podatci šalju neposredno tim trećim stranama ili na stranice drugih portala, ne primjenjuju se ovi Uvjeti korištenja web stranica www.edel-sport.hr i www.edel-sport.hr niti odredbe ovih Pravila zaštite privatnosti.

27. Na web stranicama www.edel-sport.hr i www.edel-sport.hr mogu biti ponuđene značajke društvenih mreža koje omogućavaju dijeljenje osobnih podataka na društvenim mrežama, stoga je potrebno upoznati se sa s pravilima o zaštiti osobnih podataka koja se primjenjuju na stranicama drugog portala ili društvenoj mreži odnosno od strane trećih osoba.

Ankete i upitnici
28. EDEL SPORT d.o.o.. povremeno na stranicama provodi ankete, istraživanja, upitnike i sl. Podatci koji se prikupe na taj način smatraju se povjerljivima te ih se koristi isključivo za potrebe EDEL SPORT d.o.o. koji isključivo sumarne rezultate takvih anketa i upitnika, odnosno istraživanja, može koristiti u svrhe odnosa s javnošću te ih podijeliti s posjetiteljima na samoj web stranicama www.edel-sport.hr i www.edel-sport.hr.

Autorska prava

29. Svi sadržaji, dokumenti, podaci i informacije objavljeni na stranicama zaštićeni su autorskim pravom i drugim pravim intelektualnog vlasništva, te se ne smiju se objavljivati, reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti bez izričitog prethodnog pisanog pristanka nositelja odgovarajućeg prava i EDEL SPORT d.o.o.

30. Korisnik osobito nema pravo skidati, umnožavati, mijenjati, uređivati, distribuirati, prikazivati, brisati, slati, prodavati, preprodavati, prilagođavati, mijenjati sadržaj, stvarati izvedenice, uključivati na druge Internet stranice ili medije ili koristiti na bilo koji način osim za osobne svrhe za kućnu uporabu.

31. Urednički sadržaj stranica je vlasništvo EDEL SPORT d.o.o.

32. Korištenjem stranica daje Vam se ograničena, neisključiva, neprenosiva i opoziva dozvola za korištenje sadržaja stranica na način da se iste pregledavate za osobne svrhe i to uz poštivanje sljedećih uvjeta:

a. Sadržaje i usluge korisnik koristi na vlastitu odgovornost;

b. Korisnik smije koristiti sadržaje i usluge jedino uz poštivanje autorskih prava i drugih prava intelektualnog vlasništva njihovih nositelja i EDEL SPORT d.o.o.;

c. Korisnik ne smije činiti nikakve modifikacije na sadržajima i uslugama bez prethodnog izričitog pisanog pristanka EDEL SPORT d.o.o.;

d. Na svim korištenim sadržajima i materijalima, ako priroda stvari to dopušta, moraju biti vidljive napomene o autorskom pravu, zaštitni znak, žig, logo.

33. Radi izbjegavanja svake dvojbe, EDEL SPORT d.o.o. izričito zadržava i ne prenosi na korisnika bilo koja druga prava u odnosu na sadržaj stranica, te zabranjuje korištenje sadržaja stranica, osim kako je to određeno ovim Općim uvjetima i kako je to eventualno dozvoljeno uputama na samim stranicama.

34. Objavom Vašeg sadržaja (natječaja, komentara i sl.) na stranicama dajete EDEL SPORT d.o.o. pravo korištenja tog sadržaja vremenski i prostorno neograničeno bez obveze plaćanja bilo kakve naknade. EDEL SPORT d.o.o. ima pravo takav sadržaj objavljivati, reproducirati, distribuirati, modificirati, prilagođavati, prevoditi i na bilo koji drugi način koristiti. Navedeno se ne odnosi na Vaše osobne podatke.

Jamstva korisnika

35. Prilikom objave ili učitavanja (upload) Vašeg sadržaja na stranice dajete EDEL SPORT d.o.o. u sljedeća jamstva u pogledu takvog sadržaja:

a. da je autor navedenog sadržaja odnosno da je od autora ili drugog nositelja autorskog prava ili drugog prava intelektualnog vlasništva ovlašten objavljivati takav sadržaj;
b. da je sadržaj u skladu sa svim pozitivnim propisima;
c. da objava sadržaja zaštićenih autorskim pravom ili drugim pravom intelektualnog vlasništva u bilo kojem obliku neće ni na koji način vrijeđati prava trećih osoba, uključujući osobito autorsko pravo i druga prava intelektualnog vlasništva, ugled, čast i dostojanstvo, pravo na privatnost te druga prava trećih osoba;
d. da korištenje tih sadržaja na stranicama neće prouzročiti štetu, materijalnu ili nematerijalnu, EDEL SPORT d.o.o., drugim korisnicima ili trećim osobama
e. da su sadržaji prema vašem najboljem znanju potpuni, istiniti i točni.

36. Ovime pristajete da ćete sve eventualne zahtjeve za naknadu štete, koji budu postavljeni prema EDEL SPORT d.o.o. zbog vaše povrede ovih Općih uvjeta uključujući i gore navedena jamstava preuzeti na sebe, te da ćete EDEL SPORT d.o.o. i drugim oštećenim korisnicima i trećim osobama nadoknaditi svu štetu i troškove nastale zbog povrede navedenog.

Odgovornost

37. EDEL SPORT d.o.o. ne odgovara ni za kakvu štetu koja bi mogla nastati zbog prekida dostupnosti, neobjavljivanja, odnosno brisanja sadržaja ili greške u radu stranica.

38. Stranice koristite isključivo na vašu vlastitu odgovornost. EDEL SPORT d.o.o. kao niti jedna treća osoba povezana sa njome, ne jamče ni na koji način da upotreba stranica neće biti prekinuta ili da će biti bez poteškoća u radu. Prihvaćate da pristup ovoj internetskoj stranici ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen zbog rutinskog održavanja stranice tako i iz drugih razloga za koje nije odgovoran EDEL SPORT d.o.o.

39. Upoznati ste i suglasni ste s činjenicom da pri korištenju internetskom mrežom ponekad može doći do tehničkih problema pri funkcioniranju navedene, a s time i do privremenog prekida usluga. Takvi i slični događaji su izvan naše kontrole pa iz toga razloga EDEL SPORT d.o.o. ne može biti odgovoran za bilo kakav gubitak podataka ili kakav drugi događaj do kojeg može doći za vrijeme korištenja i pružanja usluga. EDEL SPORT d.o.o. ni u kojem slučaju neće biti odgovorna za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja ili nemogućnosti korištenja ove internetske stranice.

IZJAVA O ZAŠTITI PODATAKA

40. Suglasni ste i prihvaćate da su Vaši podaci i informacije koje ste dali namijenjeni bazi podataka EDEL SPORT d.o.o. i njegovih povezanih društava.

41. Podaci i dane informacije biti će pohranjeni u bazi podataka EDEL SPORT d.o.o., te će se smatrati povjerljivima. Radnici gore navedenih subjekata i druge osobe koje zbog naravi poslova koje obavljaju s gore navedenim subjektima ili za gore navedene subjekte imaju pristup povjerljivim podacima, obvezuju se da neće priopćiti takve podatke trećim osobama, iskoristiti ih protiv Vaših interesa, niti omogućiti trećim osobama da ih iskoriste.

42. Suglasni ste i prihvaćate da će se gore navedeni podaci i informacije koje ste dali koristiti isključivo od strane EDEL SPORT d.o.o. i povezanih društava u svrhu obrade tržišta, odgovora na Vaše upite, ugovaranja eventualnog sastanka s Vama, izrade statističkih i analitičkih prikaza, za potrebe komercijalnih akcija, dostave ponuda i obavijesti, te da se neće koristiti u druge svrhe bez Vašeg prethodnog pisanog odobrenja.

43. Suglasni ste i prihvaćate da društvo EDEL SPORT d.o.o. i njegova povezana društva mogu publicirati i u promidžbene svrhe koristiti rezultate dobivene obradom tržišta, statističkim, analitičkim ili sličnim prikazima, a koji su iskazani temeljem podataka i informacija dobivenih od Vas. Publicirani i u promidžbene svrhe korišteni rezultati bit će prikazivani skupno/grupno, bez isticanja podataka i informacija o Vama.

Opće odredbe

44. Na odnos između Vas i EDEL SPORT d.o.o. primjenjuju se pozitivni propisi Republike Hrvatske. U slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.